@sebastian_lewicki_1 w Markowej - BOCZEK PIECZONY MARKOWSKI CZ. 1

BOCZEK PIECZONY MARKOWSKI

@sebastian_lewicki_1

BOCZEK PIECZONY MARKOWSKI

Boczek Pieczony Markowski - pieczony jest do miękkości w wędzarniach opalanych drewnem.

Wróć