REALIZOWANE PROJEKTY

Logotypy Unia Europejska


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę jakości produktów w Zakładzie Markowa Jan Fołta
poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.